Buluut Bilişim Teknoloji Hizmetleri ve Bilgisayar Satış Pazarlama

Link Bilgisayar İstanbul Yetkili bayisi, Yeninesil, edefter, efatura, eirsalilye, e-fatura,e-defter,e-irsaliye, Tel : 0212 258 74 99

Defter Raporu Beratı

Defter Raporu Beratı

UYUMLU YAZILIM FİRMALARININ DİKKATİNE!
Elektronik defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından ilgili olduğu ayı takip eden
üçüncü ayın son gününe kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi
gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yapısı revize edilmiştir.
Bu kapsamda www.edefter.gov.tr adresinde “Defter Raporu Beratı”nın içeriği ile ilgili
detaylı bilgilere yer verilen “Defter Raporu Beratı Kılavuzu” yayımlanmıştır.
Uyumlu Yazılım Firmalarının, 31.12.2018 tarihine kadar Defter Raporu Beratı
testlerini tamamlamaları gerekmektedir.
2019/Ocak döneminden başlamak üzere aylık dönemler halinde ve aynı sürede (İlgili
olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar) Berat dosyalarının yanı sıra Defter
Raporu Beratının da Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.
2019/Ocak döneminden başlamak üzere Berat dosyalarının yanı sıra Defter Raporu
Beratının da Başkanlığımıza gönderilmesi gerektiğinden; Uyumlu Yazılım hizmeti vermiş
olduğunuz e-Defter mükelleflerinin konu hakkında bilgilendirilmesi ve sahadaki ürünlerinizin
yeni yapıya uygun olarak güncellenmesi önem arz etmektedir.
Defter Raporu Beratı Kılavuzu paketine ulaşmak için tıklayınız.

admin