Buluut Bilişim Teknoloji Hizmetleri ve Bilgisayar Satış Pazarlama

Link Bilgisayar İstanbul Yetkili bayisi, Yeninesil, edefter, efatura, eirsalilye, e-fatura,e-defter,e-irsaliye, Tel : 0212 258 74 99

e-Defter Uygulama klavuzu

e-Defter uygulama klavuzu

18. Belge Tipi (documentType)
Muhasebe kaydına esas teşkil eden belgenin tipini gösteren alandır. XBRL GL muhasebe işlemlerini
tanımlamakta farklı muhasebe sistemlerinin kayıtlarını tek bir standartta hazırlanmasını sağlayarak veri
aktarımını kolaylaştırmakta, finansal raporların dayanağını oluşturan muhasebe kayıtlarını şeffaf, kolay anlaşılır
ve analiz yapılabilir hale getirmektedir. Bu amaçla yapılacak olan muhasebe kayıtlarında kaynak belgeye ait
detay bilgileri, e-Defter uygulamasında istenilmektedir.
Ayrıca 19 Aralık 2012 tarih ve 28502 Sayılı Resmi gazetede yayımlanan ‘Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’de
Yevmiye maddelerinin en az aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır:
a) Madde sıra numarası,
b) Tarih,
c) Borçlu hesap,
ç) Alacaklı hesap,
d) Tutar,
e) Her kaydın dayandığı belgelerin türü ile varsa tarihleri ve sayıları.” hükmü bulunmaktadır.
Dolayısıyla elektronik defter uygulamasında her bir belgeye ait bilgilerin, tek bir yevmiye kaydında gösterilmesi
esastır. e-Defter uygulamasında kullanılan standartların gereği olarak belge bilgisine ilişkin detaylar (belge tipi,
numarası ve tarihi) elektronik defterlerde gösterilmelidir. Uygulamada yer alan bazı belge tiplerinin elektronik defter
uygulamasında, nasıl kullanılacağına dair detaylı bilgi aşağıda açıklanmıştır. Bu açıklamalar uygulamada yapılan
işlemlerin e-Defter uygulamasına nasıl uyumlu hale getirileceğine ilişkindir. Eğer aşağıdaki açıklamalarla alakalı Türk
Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu vb. kanunlarda uygulamaya ilişkin farklı bir hüküm var ise bu hükümlerin
uygulanacağı tabiidir. Bu belge tipi elemanına ilişkin dikkat edilmesi gereken husus, aşağıdaki tablonun
“Dikkat” satırında verilmiştir.

Defter Raporu Beratı

UYUMLU YAZILIM FİRMALARININ DİKKATİNE!
Elektronik defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından ilgili olduğu ayı takip eden
üçüncü ayın son gününe kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi
gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yapısı revize edilmiştir.
Bu kapsamda www.edefter.gov.tr adresinde “Defter Raporu Beratı”nın içeriği ile ilgili
detaylı bilgilere yer verilen “Defter Raporu Beratı Kılavuzu” yayımlanmıştır.
Uyumlu Yazılım Firmalarının, 31.12.2018 tarihine kadar Defter Raporu Beratı
testlerini tamamlamaları gerekmektedir.
2019/Ocak döneminden başlamak üzere aylık dönemler halinde ve aynı sürede (İlgili
olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar) Berat dosyalarının yanı sıra Defter
Raporu Beratının da Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.
2019/Ocak döneminden başlamak üzere Berat dosyalarının yanı sıra Defter Raporu
Beratının da Başkanlığımıza gönderilmesi gerektiğinden; Uyumlu Yazılım hizmeti vermiş
olduğunuz e-Defter mükelleflerinin konu hakkında bilgilendirilmesi ve sahadaki ürünlerinizin
yeni yapıya uygun olarak güncellenmesi önem arz etmektedir.
Defter Raporu Beratı Kılavuzu paketine ulaşmak için tıklayınız.

Link Bilgisayar, III. Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansındaydı

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları Kurulu tarafından Saraybosna’da geçekleştirilen 3. Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve MühendisliğKonferansına (UBMK 2018) Link Bilgisayar olarak katıldık.

Üçüncüsü düzenlenen konferansta Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği ve benzer alanlarında çalışan akademisyenler, araştırmacılar, ilgi duyanlar ile kamu ve sektör çalışanları bir araya geldi.

 

http://link.com.tr/TR-tr/link-bilgisayar,-iii-uluslararasi-bilgisayar-bilimleri-ve-muhendisligi-konferansindaydi/haber-detay/?q=510